Slamsykon

„Slamsykon” to nasza autorska (twórcza?) odpowiedź na potrzebę uporządkowania i zebrania w jednym miejscu wiedzy o gdańskich twórcach, wydarzeniach, miejscach, legendach, inicjatywach i instytucjach literackich. Będziemy tu regularnie publikować pełne wiary w poczucie humoru i encyklopedycznym światopoglądem inspirowane utwory na zadany temat, z których z czasem złoży się alfabet gdańskiego, a nawet trójmiejskiego pola literackiego.