Łódzkie czytanie Gdańska Łódzkie czytanie Gdańska Łódzkie czytanie Gdańska
Krystian Darmach

Łódzkie czytanie Gdańska

Chcę opowiedzieć o czasach, gdy wśród łódzkiej studenckiej młodzieży (której liczba i przyporządkowanie trudne są do precyzyjnego określenia) dyskutowało się i czytało namiętnie gdańskich pisarzy. Był to koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku.

Gościnna samotnia na latarni Gościnna samotnia na latarni Gościnna samotnia na latarni
Paweł Radziszewski

Gościnna samotnia na latarni

Z Czesławem Romanowskim, dziennikarzem, który został latarnikiem, rozmawia Paweł Radziszewski

Wiersze dedykowane światu Wiersze dedykowane światu Wiersze dedykowane światu
Krystian Dominiczak

Wiersze dedykowane światu

Rozmowa z Łukaszem Kamińskim, autorem tomów poetyckich 1 (Warszawa 2019), 2 (Warszawa 2021), 3 (Łódź 2022) oraz 4 (Warszawa 2023), zbioru zakwalifikowanego do drugiego etapu XII edycji Nagrody im. Wisławy Szymborskiej w kategorii polskie tomy poetyckie wydane w 2023 roku.

Pisanie przy wodzie Pisanie przy wodzie Pisanie przy wodzie
Redakcja

Pisanie przy wodzie

Ta różnorodna i fascynująca kidzina ma szansę stać się źródłem inspirującej zmiany. Literatura tę zmianę wytrzyma i przefiltruje. Bo sama zmiana jest pewna i niepowstrzymywalna.