Piszę w Gdańsku

  • 11.04.2024
Raport z badania kondycji gdańskich pisarek i pisarzy
Raport z badania kondycji gdańskich pisarek i pisarzy

Premiera publikacji „Pisać może dziś każdy. Raport z badania kondycji gdańskich pisarek i pisarzy”, autorstwa Agnieszki Budnik, Grzegorza Jankowicza, Alicji Palęckiej i Michała Sowińskiego.

Zespół badawczy opracował metodologię, przygotował narzędzia badawcze, a następnie przeanalizował i opisał materiał będący efektem dwudziestu pięciu kilkugodzinnych rozmów przeprowadzonych przez Krzysztofa Stachurę. Publikacja „Pisać może dziś każdy”, została wydana przez Gdańsk Miasto Literatury.

W ramach projektu postawiono trzy pytania badawcze: o kondycję gdańskich osób autorskich, o ich habitus oraz o rolę lokalnych i ogólnopolskich instytucji w ich kształtowaniu. Pytając o kondycję pisarek i pisarzy z Gdańska, koncentrowano się zarówno na aspekcie materialnym (ogólne warunki bytowe, finanse, źródła utrzymania i poziom życia), jak i symbolicznym (widoczność, rozpoznawalność i zakorzenienie aktorki/aktora w polu literackim, szczególnie w relacji z innymi osobami autorskimi, instytucjami i z publicznością czytelniczą).

Badanie analizuje wspólne i rozłączne cechy gdańskich pisarek i pisarzy. Opisując habitus tej konkretnej grupy, zespół badawczy chciał sprawdzić, jakie są dominujące strategie funkcjonowania w polu literatury, jakie jej przedstawicielki i przedstawiciele mają poglądy na literaturę, twórczość i – ogólnie – życie literackie, jaką rolę w ich pisarstwie odgrywa samo miasto, jakie są ich doświadczenia związane ze współpracą z instytucjami miejskimi, a wreszcie to – czy istnieje gdańskie środowisko literackie.

Do badania wybrane zostały osoby piszące i publikujące utwory literackie oraz prowadzące aktywną działalność w polu literackim. Wśród badanych znaleźli się poeci, prozaiczki, autorzy non-fiction (w tym reportażystki, biografowie oraz eseistki), autorki książek dla dzieci i młodzieży. Część badanych uprawia twórczość wielogatunkową. Osoby zaproszone do rozmów dysponują różnym doświadczeniem i zajmują odmienne pozycje w polu literackim (od głównego nurtu po obszary peryferyjne), a także reprezentują osobne środowiska literackie. W badaniu wzięło udział dwadzieścia pięć osób. Udział w nim był poufny, dlatego wypowiedzi osób uczestniczących przytaczane są anonimowo.

Raport jest dostępny bezpłatnie w wersji PDF: „Pisać może dziś każdy. Raport z badania kondycji gdańskich pisarek i pisarzy”

udostępnij:

Przeczytaj także:

Niech Gdańsk do nas mówi Niech Gdańsk do nas mówi Niech Gdańsk do nas mówi
Czesław Romanowski

Niech Gdańsk do nas mówi

Długa 35, czyli nowy przystanek literacki w Gdańsku Długa 35, czyli nowy przystanek literacki w Gdańsku Długa 35, czyli nowy przystanek literacki w Gdańsku
Długa 35, czyli nowy przystanek literacki w Gdańsku

Długa 35, czyli nowy przystanek literacki w Gdańsku

Wiersze występujące Wiersze występujące Wiersze występujące

Wiersze występujące

Nowe zadania zdań. Gdańskie spotkania programistów literatury Nowe zadania zdań. Gdańskie spotkania programistów literatury Nowe zadania zdań. Gdańskie spotkania programistów literatury
Redakcja

Nowe zadania zdań. Gdańskie spotkania programistów literatury