Uczestnictwo

  • 04.01.2024

Od pierwszego numeru na e-łamach „Miasta Literatury” publikowaliśmy teksty o szerokim zakresie tematycznym, różnorodne stylistycznie i gatunkowo – i zamierzamy obszar zainteresowań nadal poszerzać. Jednocześnie – począwszy od stycznia 2024 roku – proponujemy nowy element formuły czasopisma: wraz z nowym rokiem wprowadzamy tematy miesiąca, wokół których będą krążyć publikowane treści. Te wątki przewodnie nie zdominują całkowicie zawartości numeru, ale będą stanowić jego oś tematyczną.

W pierwszych dniach każdego miesiąca pojawi się krótki redakcyjny wstępniak, wprowadzający w temat miesiąca i zapowiadający nadchodzące materiały. Przy okazji będziemy zapowiadać również wydarzenia, które danego miesiąca odbędą się na Długiej 35 – zarówno te z cyklu Mównica L, jak i inne, korespondujące z publikowanymi treściami.

Na pierwszy temat tego roku wybraliśmy uczestnictwo. Rozumiemy je jako współudział twórczyń i twórców wraz z odbiorczyniami i odbiorcami w rysowaniu żywej mapy kultury literackiej i artystycznej.

Uczestnictwo w kulturze jest wielowątkowe, wieloaspektowe, otwiera na nowe, często niespodziewane konsekwencje. Wybierając, próbując, doświadczając, sprawdzając się w coraz to nowych sytuacjach odbioru, budujemy w sobie warstwy kompetencji i zdobywamy narzędzia pomocne w kolejnych artystycznych spotkaniach. Przeżywamy epifanie i zawody, potykamy się i podnosimy. Uczestniczymy.

Bez aktorów nie ma spektaklu. Nie ma go też bez publiczności. To truizm, jednak – jesteśmy przekonani – wart systematycznego podkreślania. Nie inaczej jest w obiegu literackim. Wrażliwość świata książki na wszelkie zakłócenia zdaje się tego mocnym dowodem.

W styczniu kilkoma tekstami skierujemy reflektory na subiektywnie wybrane aspekty uczestnictwa. Pokażemy – za pomocą relacji, recenzji, eseju, rozmowy – wartość i kruchość wspólnoty odbierających i nadających komunikaty literackie, i szerzej – artystyczne. Bo literackość dostrzegamy nie tylko w poezji i prozie. Tekst jest wszędzie. Zapraszamy…

Redakcja

udostępnij:

Przeczytaj także:

Z emergetykiem do kościoła Z emergetykiem do kościoła Z emergetykiem do kościoła
Filip Szałasek

Z emergetykiem do kościoła

Zrządzeniem słów Zrządzeniem słów Zrządzeniem słów
Wojciech Boros

Zrządzeniem słów