Hanna Makurat-Snuzik

Hanna Makurat-Snuzik

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego i wykładowca Uniwersytetu WSB Merito, doktor habilitowana nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa. Absolwentka czterech filologii (polonistyki, anglistyki, rusycystyki, slawistyki) i filozofii. Z wyróżnieniem obroniła pierwszy doktorat napisany w języku kaszubskim. Autorka kilku książek, między innymi monografii Problemy przekładu na język zdominowany i podręcznika Gramatika kaszëbsczégò jãzëka. Naukowo zajmuje się przekładem, komparatystyką lingwistyczną, dydaktyką i językami regionalnymi, zwłaszcza językiem kaszubskim. Realizuje też pasje artystyczne, jest laureatką konkursów i stypendiów literackich, wydała trzy tomiki wierszy: Intimné mònolodżi. Monologi intymne, Testameńtë jimaginacji, Chléw. Ponadto tłumaczyła teksty z języka polskiego, serbskiego, rosyjskiego i słoweńskiego.

Teksty