Artur Nowaczewski

Artur Nowaczewski

Pisarz, pracownik naukowy w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, pasjonat pieszych wędrówek, zwłaszcza po krajach słowiańskich. Magisterkę, wydaną jako Trzy miasta, trzy pokolenia, poświęcił literaturze Wybrzeża, doktorat ulicom i flâneurom w literaturze polskiej XX wieku, autor między innymi Hostelu Nomadów – prozy wspomnieniowej o Bułgarii, melancholijnego poematu Kutabuk i kilku innych książek. Mieszka w Gdyni.

Teksty