We Lived Happily during the War | Żyliśmy szczęśliwie podczas wojny

We Lived Happily during the War
And when they bombed other people’s houses, we

protested
but not enough, we opposed them but not

enough. I was
in my bed, around my bed America

was falling: invisible house by invisible house by invisible house –

I took a chair outside and watched the sun.
In the sixth month
of a disastrous reign in the house of money

in the street of money in the city of money in the country of money,
our great country of money, we (forgive us)

lived happily during the war

*

Żyliśmy szczęśliwie podczas wojny
A kiedy bombardowali domy innych ludzi,

protestowaliśmy
ale nie wystarczająco, opieraliśmy się im ale nie

wystarczająco. Byłem
w łóżku, wokół mojego łóżka Ameryka

się rozpadała: niewidzialny dom za niewidzialnym domem za niewidzialnym domem –

Wystawiłem na zewnątrz krzesło i oglądałem słońce
W szóstym miesiącu
panowania katastrofy w domu pieniędzy

na ulicach pieniędzy w mieście pieniędzy w kraju pieniędzy,
naszym wielkim kraju pieniędzy, my (wybaczcie nam)

żyliśmy szczęśliwie podczas wojny

(przełożyła Anna Łazar)

Ilya Kaminsky

Urodził się w Odessie w 1977 roku, w 1993 jego rodzina wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. Wydał między innymi licznie nagradzane tomy wierszy Dancing in Odessa oraz Deaf Republic. Wykłada język angielski i literaturę porównawczą na Uniwersytecie Stanowym w San Diego. Ostatnio pisze mniej wierszy, a więcej tłumaczy z ukraińskiego tekstów i świadectw.

udostępnij: