Piotr Czerski

Piotr Czerski

Publikował wiersze, prozę, reportaże i eseje, współtworzył i współtworzy zespoły muzyczne, okazjonalnie realizuje wideo i fotografuje.

Teksty