Marta Michalska

Marta Michalska

Bada dźwięki w przeszłości, pisze, tłumaczy, czasem śpiewa. Interesuje się historią społeczną i kulturową, metodologią badania przeszłości, filozofią i psychologią. Obecnie pracuje w Centrum Archiwistyki Społecznej, gdzie komunikuje i promuje działania oddolnych inicjatyw zorientowanych na zapisywanie przeszłości. Jest członkinią międzynarodowej sieci badawczej Song Studies Network. Jest także laureatką nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej MONOGRAFIE FNP i stypendium Thomas Edison Fellowship w British Library.
Na początku 2024 roku ukazała się jej książka pt. „Dźwięki, ludzie i nasłuchiwanie miasta. Wybrane elementy fonosfery Warszawy na przełomie XIX i XX wieku”.
Nie ma swojego ulubionego dźwięku, ale lubi, kiedy inni odkrywają swoje własne.

Teksty