Marta Kołacz

Marta Kołacz

Kuratorka i wykładowczyni, historyczka i krytyczka designu, animatorka kultury. W przeszłości kuratorka programowa Oddziału Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku, kuratorka Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu, w tym adresowanego do młodych artystów PRZEprojektu (wspólnie z Piotrem Lisowskim) czy poświęconego polskiemu projektowaniu Festiwalu Architektury i Wzornictwa TORMIAR (wspólnie z Cezarym Lisowskim). Autorka licznych wystaw, projektów z zakresu edukacji i partycypacji kulturalnej. W przeszłości związana między innymi ze stowarzyszeniami Bydgoskie Przedmieście oraz Sztuka Cię Szuka, Fundacją Win-Win. Autorka i redaktorka publikacji i artykułów dotyczących współczesnej architektury i designu, także związanych z gdańskim środowiskiem projektowym, w tym Edmund Homa i jego czasy (2020) czy Współtwórczynie. Kobiety i projektowanie w pierwszych latach gdańskiej ASP (2021). Wykłada historię, teorię i semantykę designu na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Teksty