Katarzyna Szaulińska

Katarzyna Szaulińska

Urodzona w 1987 roku w Kołobrzegu. Poetka, prozaiczka, psychiatrka i psychoterapeutka. Autorka zbioru opowiadań Czarna ręka, zsiadłe mleko (2022), książki poetyckiej Druga osoba (2020), scenariusza komiksu o depresji Czarne Fale i monodramu Córcia, wystawianego w Teatrze WARSawy. Laureatka XIII Połowu Poetyckiego, konkursu na Wiersz Doraźny i Pracowni Pierwszej Książki Biura Literackiego w 2019 roku, nominowana do nagrody głównej w XXV OKP im. Jacka Bierezina. Po angielsku jej wiersze i opowiadania (w przekładzie Marka Tardiego) ukazywały się w „La Piccioletta Barca – Paraphrasis”, „Jet Fuel Review” i „Another Chicago Magazine”, po ukraińsku (w przekładzie Mykoły Humeniuka) w „Beztygodniku «Cerpeń»”. W 2021 roku w Stanach Zjednoczonych ukazała się książka Faith in Strangers, będąca zbiorem angielskich tłumaczeń jej wierszy. Mieszka w Warszawie.

Teksty