Katarzyna Podpora

Katarzyna Podpora

Artystka multimedialna. Urodzona w Kołobrzegu, mieszka i pracuje w Gdańsku – absolwentka Wydziału Rzeźby i Intermediów gdańskiej ASP, doktor sztuki; tłumaczka tekstów na język angielski; freelancerka aktywna w polu sztuki wizualnej i dźwiękowej. Skupiona na nasłuchiwaniu przestrzeni – rzeczywistej, emocjonalnej, językowej, na biografiach rzeczy, fenomenie zapisu dokonywanego za pośrednictwem różnych mediów. W swej pracy porusza kwestie uwrażliwienia na niestabilne procesy pamięci, budowania narracji i postrzegania otoczenia w relacji z jego materialnością. Twórczyni i performerka muzyki eksperymentalnej, improwizowanej, między innymi w duecie PODPORA/KOHYT.

Teksty