Bohdana Matijasz (Богдана Матіяш)

Bohdana Matijasz (Богдана Матіяш)

Urodzona w 1982 roku. Pisarka, tłumaczka, redaktorka. Członkini ukraińskiego PEN. Ekspertka Ukraińskiej Fundacji Kultury. Absolwentka filologii (historia i teoria literatury, komparatystyka) na Uniwersytecie Narodowym „Akademia Kijowsko-Mohylańska”.

Jest autorką książek poetyckich: Neprojawłeni znimky (2005), Rozmowy z Bohom (2007), Twoi ulubłeni psy i inshi zwiri(2011), Pisnia piseń (2018), tomu esejów Bratczyk bil, sestryczka radist (2014, 2021) oraz bajek Kazky Rizdwa (2013–2015). Jej najnowsza książka to Żyty tainstwom. Wisim rozmow z metropolytoju Borysom Hudziakom (2023).

Tłumaczka z języka polskiego, białoruskiego i angielskiego, między innymi książek Izabeli Chruślińskiej, Wojciecha Bonowicza, Leszka Kołakowskiego, Ryszarda Kapuścińskiego, Andrzeja Stasiuka i Mariusza Szczygła.

Jest laureatką wielu nagród, w tym Nagrody Związku Ukraińsko-Amerykańskich Kobiet (2010) i Honorowej Nagrody za Zasługi dla Kultury Polskiej (2014), a także finalistką Nagrody Szewelowa (2014).

*

Народження в 1982. Письменниця, перекладачка, редакторка. Членкиня Українського PEN. Експертка Українського Культурного Фонду. Закінчила Національний університет «Києво-Могилянська академія» за спеціальністю «Філологія. Історія, теорія літератури та компаративістика» (2004).

Авторка поетичних книжок «Непроявлені знімки» (2005), «Розмови з Богом» (2007), «Твої улюблені пси та інші звірі» (2011) і «Пісня Пісень» (2018), книжки есеїв «Братик Біль, Сестричка Радість (2014, 2021) та казок «Казки Різдва» (2013–2015). Найновіша книжка – «Жити Таїнством. Вісім розмов із митрополитом Борисом Ґудзяком» (2023).

Учасниця письменницьких стипендій у Польщі, Австрії, Латвії, Німеччині та Україні. Авторка перекладів із польської, білоруської та англійської. Зокрема, переклала книжки Ізабели Хруслінської, Войцеха Боновіча, Лєшека Колаковського, Ришарда Капусцінського, Анджея Стасюка, Маріуша Щиґела.

Лауреатка низки премій, зокрема Нагороди Союзу українок Америки (2010) та Почесної відзнаки «За заслуги перед польською культурою» (2014), фіналістка Премії Шевельова (2014).

 

Teksty