Bartosz Filip

Bartosz Filip

Doktor nauk humanistycznych, filmoznawca, wykłada na Uniwersytecie Gdańskim. Animator kultury, pracownik Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku; kurator Festiwalu Filmów Jednominutowych, współkurator projektu wydawniczego „Czytanie Pomorza”. Publikował między innymi na łamach „Blizy”, „Dwutygodnika”, „Ekranów” i „Kina”.

Teksty