Andrij Dostlijew (Andrii Dostliev)

Andrij Dostlijew (Andrii Dostliev)

Artysta, kurator i badacz fotografii z Ukrainy, mieszkający w Polsce. Jego głównymi obszarami zainteresowań są pamięć, trauma, tożsamość – zarówno osobista, jak i zbiorowa, praktyki dekolonizacyjne w Europie Wschodniej oraz granice medium fotografii. Więcej informacji na stronie artysty.

*

Artist, curator, and photography researcher from Ukraine, based in Poland. His primary areas of interest are memory, trauma, identity – both personal and collective, decolonial practices in Eastern Europe, and the limits of photography as a medium. More information on the artist’s website.

Teksty