Adam Kaczanowski

Adam Kaczanowski

Urodzony w 1976 roku. Raczej pisarz, trochę performer. Ostatnio opublikował książkę poetycką Zabawne i zbawienne oraz powieść Utrata. W 2023 roku w wydawnictwie Ha!art ukaże się jego proza eksperymentalna Ze Słowackiego. Poznaniak, mieszka w Warszawie.

Więcej na: https://adamkaczanowski.tumblr.com

Teksty