Jak zostać kierowcą Tadeusza Kantora?

Najpierw nic nie wydaje się ideologią.
Potem wszystko wydaje się ideologią.

Że się kładzie plombę w pustce.
Wietrzy po spaniu.

Od bólu trzyma
z daleka, tanecznie, niezbornie jak wodorost.

Natalia Malek

Natalia Malek

Poetka, kuratorka wydarzeń literackich, tłumaczka. Autorka pięciu książek poetyckich; ostatnio wydała Obręcze (2022), z których pochodzi prezentowany wiersz. Laureatka Nagrody Literackiej Gdynia (2021) za książkę Karapaks oraz Nagrody im. Adama Włodka (2017) za projekt książki Kord; nominowana także do Nagrody im. Wisławy Szymborskiej i do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. Mieszka w Warszawie.

udostępnij: